Triventus

Wind Power

Triventus Wind Power utvecklar vindkraftsprojekt från första idé till en nyckelfärdig vindkraftpark. Vi projekterar, bygger och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar.

Consulting

Vi är konsultföretaget som erbjuder flexibla lösningar inom förnybar energi i Norden. Vi erbjuder helheten såväl som den nödvändiga pusselbiten för att säkerställa ett framgångsrikt projekt.

Biogas

Biogas blir ett allt viktigare inslag i energimixen. Energin i biogas kan utnyttjas på olika sätt. Bland annat kan den användas för uppvärmning, antingen lokalt eller genom distribution via fjärrvärmenät.

Service

Triventus Service AB underhåller anläggningar för förnybar energiproduktion. Ett omfattande lager av reservdelar samt serviceteam placerade i ett flertal regioner minimerar stillestånd.