Triventus Wind Power

Triventus Wind Power takes wind power project from concept to value-creating energy production that is stable in the long term.

Read more about us

Triventus Service

Our service company is sold


DMP-koncernen, nordens ledande oberoende leverantör av service och underhåll till vindkraftverk och vindkraftverksparker, blir ny ägare till Triventus Service AB med avsikten är att öka företagets utvecklingstakt.


Contact Triventus Service

Triventus Consulting

Contact Triventus Consulting

  info@triventus.com