Socialt ansvar

Vi måste se vår jord ur ett helhetsperspektiv. Energifrågor är inget problem utan en möjlighet – att kunna framställa energi ur förnybara resurser ger även de länder som har det mindre gott ställt att ändå få möjlig energiförsörjning.

Att tänka globalt har blivit en själklarhet för oss. Fattiga delar i världen drabbas dubbelt upp dels för att de inte har råd att kunna tillgodose sig samma utveckling som sker i I-länder och dels för att de drabbas hårdare av klimatförändringar. Många av Världen fattiga länder ligger nära ekvatorn där man nu ser resultat av klimatförändringar – höjda temperaturer, färre odlingsbara områden etc.

Triventus har sedan hösten 2010 ett barnhemsprojekt som vi stödjer i södra Indien. Vår koppling till Indien är att de bla har en av världens ledande tillverkare av Vindkraftverk, Indien är ett land med många möjligheter och ligger långt framme vad det gäller teknik o kunskap. Genom att vi får vara med i en liten liten del av Indiens utveckling ger de oss även en chans att få påverka.

Vi vill genom våra medel göra det möjligt för barnhemmets barn att få äta sig mätta och dricka rent vatten, få hela kläder, att både flickor o pojkar får sin grundskoleutbildning, sjukvård etc. Men även att vårt uppdrag ska vara att informera om förnybar energi. Vår förhoppning är att kunna styra en del av våra pengar till utbildning inom förnybar energi. Vi vill verka för att få många ambassadörer för vårt tänkande om förnybar energi. Allt vad dessa barnen lär sig kommer de i framtiden att ta med sig till sina familjer och arbetsplatser där de kommer att vara verksamma. Har vi dessutom stöttat till att några får högre utbildning inom detta området ser vi det som en verkligt god miljöinvestering.

Har du frågor kring vårt CSR arbete kontakta Kajsa Nylander Holst kajsa.nylanderholst@triventus.com

Gå till sidtoppen