Fakta

Vindkraftverk fångar upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till el.

Vinden är en förnyelsebar energikälla som drivs av de temperatur- och tryckskillnader som uppstår av solens energiinstrålning.

Vindkraft producerar ren energi som inte ger utsläpp eller kräver miljöförstörande transporter av bränsle

Gå till sidtoppen