Projekt

Triventus Wind Power AB har en bred projektportfölj med vindkraftprojekt i olika stadier över hela Sverige.

Triventus Wind Power utvecklar projekt med ekonomi, kunder och lokal miljö i fokus.

Klicka på projektnamn nedan för att ta del av mer information om respektive projekt.  

I drift/sålda

Erhållit tillstånd

Under utveckling

Askome Blädingeås Dalåsen
Assjö Fimmerstad Högen
Bodberget Finnerödja Långsjöby
Bondorlunda Sörvik Stenvattsmarken
Brotorp  Wärnanäs
Bårstad  Björnåsen
Dal
Fåleberg
Gislorp
Gummaråsen
Kommerberget
Kärragården
Köinge
Lilla Marieholm
Mariedamm
Medhamra
Ova Vind
Stavhälla
Sotared
Tvååker Norr
Vannborga
Väby
Äskekärr
Slottsbol
Hjo Fågelås

                     

Senast inlagda projekten

Stensvattsmarken

Triventus Windpower AB undersöker möjligheten att etablera vindkraft i ett område i Bjurholms kommun, Västerbottens län. Etableringsområdet bedöms ha goda vindar i och med det öppna och höga läget och därmed goda förutsättningar för produktion av elenergi. Området utgörs till största del av kuperad skogsterräng. Området ligger ca 300-350 möh och består av en markägare. […]

Läs mer om projektet

Hjo Fågelås Vindkraftpark

Projekt Hjo Fågelås ligger ca 10 km sydväst om Hjo samhälle och omfattar ca 23 verk med en totalhöjd om 150 meter.  För närvarande pågår projekterings- och utredningsarbete, där bolaget utför vindmätning och ansöker om erforderliga tillstånd. Preliminära undersökningar visar på ett energiinnehåll i vinden på ca 2400 KWh/m2. Aktuellt område är till övervägande del […]

Läs mer om projektet

Wärnanäs

Triventus Wind Power har tillstånd för att etablera vindkraft i ett område i Kalmar kommun, Kalmar län. Etableringsområdet bedöms ha goda vindar i och med det öppna och kustnära läget och därmed goda förutsättningar för produktion av elenergi. Området utgörs till största del av produktionsskog. Området har även ett väl utbyggt vägnät. Projektfakta Antal: 8 […]

Läs mer om projektet

Dalåsen

Vindkraft i Dalåsen AB (som ägs av Triventus Wind Power AB, Bohus Energi Projektering AB och Skogsskovall AB) undersöker möjligheten att etablera vindkraft i ett område i Bergs kommun, Jämtlands län. Etableringsområdet bedöms ha goda vindar i och med det öppna och relativt fjällnära läget och därmed goda förutsättningar för produktion av elenergi. Området utgörs till […]

Läs mer om projektet

Blädingeås

Triventus Wind Power har 20131219 fått tillstånd för tre (3) stycken vindkraftverk på fastigheten Blädingeås 2:3 i Alvesta kommun. De tre verken ligger i anslutning till ytterligare sex (6) vindkraftverk som Södra Statkraft Vindkraft fått tillstånd för att etablera. Den planerade verksamheten ligger inom ett område som är utpekat som riksintresse för vindkraft. Projektfakta Antal:3 […]

Läs mer om projektet
Visa fler referensjobb
Gå till sidtoppen