Erhållna tillstånd

Wärnanäs

Triventus Wind Power har tillstånd för att etablera vindkraft i ett område i Kalmar kommun, Kalmar län. Etableringsområdet bedöms ha goda vindar i och med det öppna och kustnära läget och därmed goda förutsättningar för produktion av elenergi. Området utgörs till största del av produktionsskog. Området har även ett väl utbyggt vägnät. Projektfakta Antal: 8 […]

Läs mer om projektet

Blädingeås

Triventus Wind Power har 20131219 fått tillstånd för tre (3) stycken vindkraftverk på fastigheten Blädingeås 2:3 i Alvesta kommun. De tre verken ligger i anslutning till ytterligare sex (6) vindkraftverk som Södra Statkraft Vindkraft fått tillstånd för att etablera. Den planerade verksamheten ligger inom ett område som är utpekat som riksintresse för vindkraft. Projektfakta Antal:3 […]

Läs mer om projektet

Sörvik

Triventus har maj 2012 fått tillstånd att etablera 5 stycken vindkraftverk i Oskarshamn kommun. Den planerade vindkraftparken är lokaliserad cirka 3,5 km söder om Oskarshamn. Området har en beräknad medelvind på 6,6 m/s 105 meter ovan markhöjd. Projektfakta Antal: 5 vindkraftverk Storlek: 180 m totalhöjd Leverantör: Upphandling kommer att ske Produktion: Beräknad produktion ca 25 600 […]

Läs mer om projektet

Grevekulla

Triventus Wind Power undersöker möjligheten att etablera vindkraft i ett område i Ydre kommun, Östergötlands län. Aktuell etableringsplats är belägen drygt 10 km söder om Österbymo och 8 km norr om Bruzaholm på höjder om högst 300 möh. Etableringsområdet bedöms ha goda vindar och rätt förutsättningar för produktion av elenergi. Markägare är Linköpings stift. Området […]

Läs mer om projektet

Björnåsen

Triventus Wind Power AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att få etablera vindkraft i ett område söder och öster om Ullared i Falkenbergs kommun, Hallands län. Etableringsområdet bedöms ha ett bra vindläge och goda förutsättningar för produktion av förnyelsebar energi. Vindkraftverken är tänkta att placeras inom ett område (VL9) som är utpekat som […]

Läs mer om projektet

Högen

Triventus Wind Power undersöker möjligheten att etablera vindkraftverk i Högen, Lilla Edets kommun. Området bedöms rymma upp till åtta vindkraftverk och är lokaliserad c:a sex km väster om Lilla Edets samhälle. Den viktigaste förutsättningen för ett vindkraftprojekt är att vindförhållandena är goda. Etableringsområdet bedöms ha ett bra vindläge och goda förutsättningar för produktion av förnyelsebar energi. […]

Läs mer om projektet

Fimmerstad Vindkraftpark

Triventus Wind Power AB undersöker möjligheten att etablera vindkraftverk på Moholms gamla flygfält i Töreboda kommun. Aktuellt område bedöms rymma upp till 7 vindkraftverk och är lokaliserat ca 8 km söder om Töreboda och ca 3 km öster om Moholm.

Det viktigaste förutsättningen för ett vindkraftprojekt är att vindförhållandena är goda. Etableringsområdet bedöms ha ett bra […]

Läs mer om projektet
Gå till sidtoppen