Under utveckling

Stensvattsmarken

Triventus Windpower AB undersöker möjligheten att etablera vindkraft i ett område i Bjurholms kommun, Västerbottens län. Etableringsområdet bedöms ha goda vindar i och med det öppna och höga läget och därmed goda förutsättningar för produktion av elenergi. Området utgörs till största del av kuperad skogsterräng. Området ligger ca 300-350 möh och består av en markägare. […]

Läs mer om projektet

Dalåsen

Vindkraft i Dalåsen AB (som ägs av Triventus Wind Power AB, Bohus Energi Projektering AB och Skogsskovall AB) undersöker möjligheten att etablera vindkraft i ett område i Bergs kommun, Jämtlands län. Etableringsområdet bedöms ha goda vindar i och med det öppna och relativt fjällnära läget och därmed goda förutsättningar för produktion av elenergi. Området utgörs till […]

Läs mer om projektet

Lyngsbergen

Triventus Wind Power undersöker möjligheten att etablera vindkraft i ett område väster om Sommen samhälle i Tranås kommun, Jönköpings län. Etableringsområdet bedöms ha ett bra vindläge där förutsättningarna är goda för produktion av elenergi. Markägare är Norra Vedbo Häradsallmänning. Vindmätning har genomförts på platsen. Vindkraftverken krockar inte med något motstående intresse enligt Tranås kommuns framtagna […]

Läs mer om projektet

Långsjöby

Triventus Wind Power undersöker möjligheten att etablera vindkraft i ett område i Storumans kommun, Västerbottens län. Området ligger ca 18 km sydväst om Storuman. Etableringsområdet bedöms ha goda vindar i och med det öppna och höga läget och därmed goda förutsättningar för produktion av elenergi. Området utgörs till största del av skogsbeklädd höglänt terräng. Området […]

Läs mer om projektet

Örevattenåsen

Trifal Wind AB undersöker möjligheten att etablera högst fem (5) vindkraftverk på Örevattenåsen som ligger nordväst om Solberg i Kungälvs kommun. Det viktigaste förutsättningen för ett vindkraftprojekt är att vindförhållandena är goda. Etableringsområdet bedöms ha ett bra vindläge och goda förutsättningar för produktion av förnyelsebar energi.  Vindkraftverken är tänkta att placeras inom ”område Ä” utpekat […]

Läs mer om projektet
Gå till sidtoppen