Bodberget

Projektet är lokaliserat i Strömsunds kommun i Jämtlands län och omfattar 3 vindkraftverk. Vindkraftverken togs i drift i två etapper. Det första vindkraftverket togs i drift under det sista kvartalet år 2006 och de andra två vindkraftverken togs i drift under det tredje kvartalet år 2008.

Projektfakta

Antal: 3 vindkraftverk

Storlek: 1 MW

Leverantör: WinWind

Produktion: ca 6530 MWh/år (beräknad)

Tidsplan: I drift Q4 2006 och Q3 2008

2 maj, 2012

Gå till sidtoppen